Ve starém zpustlém mlýně žije Hastrmanka s Ježibabou. Celé dny a noci tráví zlomyslným pošťuchováním. Jednoho dne se do mlýna vypráví kurážná Anička, aby tu objevila zázračný poklad.

Jak to všechno dopadne a co je ten zázračný poklad?